TEKFEN HOLDİNG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018 YAYIMLANDI

Sürdürülebilir yarınlar için
“Geleceğin Temelinde”

Tekfen Holding, sürdürülebilirlik önceliklerine ve performansına yer verdiği ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) standartlarına uygun olarak hazırlanan raporda, Tekfen Holding, Taahhüt Grubu, Tarımsal Sanayi Grubu, Gayrimenkul Geliştirme Grubu ve Tekfen Sigorta şirketlerinin verileri yer alıyor.

62 yıldır “Gelecek onu inşa edenlerindir” mottosuyla refah dolu bir geleceğin inşası için çalışan Tekfen, çevresel, sosyal ve yönetişim performansı ile sürdürülebilirlik stratejisine yer verdiği ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu 19 Temmuz tarihinde yayımladı.


Grubun tarım, müteahhitlik ve gayrimenkul gibi alanlardaki faaliyetleriyle toplumların sosyoekonomik gelişimine bulunduğu katkıya ve bir bakıma refaha ulaşmalarına köprü olma misyonuna dikkat çekilen raporda, “Geleceğin Temelinde” teması çerçevesinde Tekfen’in sürdürülebilirlik anlayışı ve öncelikleri paylaşıldı. Raporda ayrıca Grubun konsolide cirosunun yaklaşık yüzde 92’sini oluşturan Tekfen Holding, Taahhüt Grubu (Tekfen İnşaat, Tekfen Mühendislik, Tekfen İmalat), Tarımsal Sanayi Grubu (Toros Tarım), Gayrimenkul Geliştirme Grubu (Tekfen Emlak, Tekfen Turizm) ve Tekfen Sigorta şirketlerinin verilerine yer verildi. Rapor temel olarak 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasını kapsamakla birlikte, karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla geçmiş yıllara ait çeşitli veriler de paylaşıldı.

Bitmek bilmeyen bir yolculuk

Grubun çevre, iş sağlığı ve güvenliği, kalite ve sosyal sorumluluk gibi alanlardaki duyarlılığı çok eski yıllara dayansa da, Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) kriterlerine uygun bir Sürdürülebilirlik Raporu’nun hazırlanmasına yönelik çalışmalara ilk olarak 2017 yılında başlandı. Öncelikle mevcut sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesi ile başlayan süreç, daha sonra sürdürülebilirlik vizyonunun belirlenmesi, çalışma planının çıkarılması, önceliklendirme analizi ve stratejik yol haritasının oluşturulması gibi aşamalarla devam etti.


Sürdürülebilirlik Raporu’nda, dünya çapında en çok kabul gören GRI metodolojisine uygun olarak Grubun faaliyetleri, sürdürülebilirliğin üç ana bileşeni olan çevre, sosyal yapı ve ekonomi başlıkları altında değerlendiriliyor. Tekfen, sürdürülebilirlik vizyonu, hedef ve performansını paydaşlarıyla şeffaf olarak paylaşmaya sonraki yıllarda da devam edecek.