IPLOCA
Sağlık-Emniyet-Çevre ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi toplandı

Uluslararası Boru Hatları ve Deniz İşleri Müteahhitleri Birliği’nin (IPLOCA) Sağlık-Emniyet-Çevre ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (HSE & CSR) Komitesi sonbahar toplantısı 21 Ekim’de Cenevre’de yapıldı. Toplantıda Tekfen’i, komitenin kurucu üyelerinden Dinç Şenlier ile Mustafa Aslan temsil etti.

Uluslararası Boru Hatları ve Deniz İşleri Müteahhitleri Birliği (IPLOCA), kara ve deniz boru hatları inşa eden taahhüt şirketleri ile petrol ve gaz alanında denizde çalışan müteahhitleri temsil eden ve 40’ı aşkın ülkeden 250’yi aşkın kilit oyuncunun üye olduğu uluslararası bir organizasyon. Tekfen’in ilk günden beri yönetiminde aktif rol oynadığı IPLOCA’nın geçmiş başkanları arasında Tekfen’in kurucu ortaklarından Necati Akçağlılar (1976-1977), Murat Gigin (1995-1996) ve Osman Birgili (2011-2012) de bulunuyor. Tekfen Mühendislik Genel Müdürü Fatih Can ise 2016’dan bu yana organizasyonda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Üyeler arasında bilgi paylaşımı yapmak ve iş fırsatlarını kolaylaştırmak gibi misyonları olan IPLOCA, aynı zamanda çeşitli komiteler yoluyla sektörde iş sağlığı ve güvenliği, inovasyon, kalite, iş ahlakı ve sürdürülebilirlik konularında en yüksek standartları destekleyerek üyelerine değer sağlıyor. Bu çerçevede organizasyonun bünyesinde Sağlık-Emniyet-Çevre ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (HSE & CSR), Yenilik Komitesi, Burs Komitesi, Strateji Komitesi, Üyelik Komitesi ve Kongre Yer Seçim ve İletişim Komitesi gibi komiteler faaliyet gösteriyor.

HSE & CSR Komitesi

Tekfen Grup Şirketler Başkan Danışmanı Dinç Şenlier’in kurucu üyeleri arasında bulunduğu HSE & CSR Komitesi, ilk toplantısını 2006 yılında İstanbul’da Tekfen ofislerinde yaptı. O dönemde adı “IPLOCA Emniyet Komitesi” olan çalışma grubunun ilk icraatı, “IPLOCA Health and Safety Policy and Guidelines for Health and Safety System Structure” (IPLOCA Sağlık ve Emniyet Politikası ve Sağlık ve Emniyet Sistem Yapısı için Rehber) dokümanını hazırlayıp onaylatmak oldu. Kısa bir süre sonra adı “Emniyet ve Çevre Komitesi” olarak değişen ve günümüzde faaliyetlerini “Sağlık-Emniyet-Çevre ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi” (HSE & CSR Komitesi) adıyla sürdüren komite, aralarında Tekfen’in de bulunduğu, dünyanın belli başlı müteahhitlik şirketlerinin temsilcileriyle yılda üç kez toplanıyor.

HSE & CSR Komitesi, temel olarak aşağıdaki faaliyetleri yerine getiriyor:


SEÇ İstatistikleri ve Yıllık Raporlar: IPLOCA’nın tüm düzenli üyelerinin vermekle yükümlü olduğu Sağlık, Emniyet ve Çevre istatistikleri komite tarafından yıllık raporlara dönüştürülerek yayımlanıyor.


Ödüller: HSE & CSR Komitesi, örnek bir liderlik sergileyen ve yenilikçi üyeleri teşvik etmek amacıyla her sene “İş Sağlığı-Güvenliği” ve iki yılda bir dönüşümlü olarak “Çevre” ve “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ödüllerini dağıtıyor.


HSE Çalıştayı (Workshop): HSE & CSR Komitesi her sene tüm üyelere açık ve işverenlerin de davetli olduğu bir çalıştay düzenliyor. Uluslararası uzman konuşmacıların katıldığı çalıştayda üyeler, yaşadıkları deneyimlerden yola çıkarak alınan dersleri ve buna karşı eylemlerini paylaşıyorlar. Çalıştayda paylaşılan tüm bilgiler IPLOCA web sitesinde de yayımlanıyor.

Dokümantasyon: Üyelerin kendi yönetim sistemlerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, komite tarafından “SEÇ Politikası ve SEÇ Sistem Yapısı Kılavuzları” ve “Kaza Araştırma Süreci” gibi çok sayıda doküman üretilerek paylaşılıyor.


Eğitim Malzemeleri: Bu kapsamdaki en detaylı çalışma, Kanada Boru Hattı Müteahhitleri Birliği’nin desteğiyle hazırlanan “Pipeline Construction Safety Instructors Tool” (Boru Hattı İnşası için Güvenlik Eğitmeni Rehberi) adlı uzaktan eğitim aracı. Şirketlerin intranetlerine yüklenebilen bu rehber, özellikle boru hattı için geliştirilmiş, tüm çalışanları hedefleyen, bol resim ve video içeren, tüm ülkelere uyumu sağlanmış bir eğitim aracı.


SEÇ Deneyim Paylaşım Platformu (HSE Shared Experiences Platform): Bu veri bankası, boru hattı yapım sahalarında sağlık, emniyet, çevre ve sürdürülebilirlik uygulamalarını daha da iyileştirmek için sektördeki en iyi uygulamalar, alınan dersler ve uyarılardan oluşan bir envanter oluşturmayı amaçlıyor. Online veri bankasından, IPLOCA web sitesi üzerinden üye olan herkes yararlanabiliyor.

Ekim 2019 toplantısından notlar

HSE & CSR Komitesi’nin son toplantısı 21 Ekim, Çevre Çalıştayı ise 22 Ekim tarihlerinde Cenevre’de yapıldı. “Boru Hattı İnşaatında Çevreyi ve Sürdürülebilirliği İyileştirme” başlığıyla düzenlenen çalıştayda 50’nin üzerinde katılımcı yer alırken, Tekfen’i Dinç Şenlier, Zafer Demirci (Tekfen Holding), Mustafa Aslan (Tekfen İnşaat) ve Ekin Kaya (Tekfen Mühendislik) temsil ettiler.

Mustafa Aslan’ın, bu yıl “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” alanında ikincilik ödülünü kazanan Tekfen İnşaat adına bir sunum yaptığı çalıştayın öğleden sonraki bölümünde, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda dünyanın en güçlü sivil toplum girişimi olan CDP’nin (Carbon Disclosure Project) katılımıyla özel bir sunum organize edildi. Tekfen’in katkılarıyla düzenlenen bu bölümde CDP Strateji Danışmanı Pedro Faria, “CDP ve Karbon Raporlama” konusunda katılımcılara bilgi verdi.