Gübre sektörünün dünya çatı örgütünde bir Toroslu!

Toros Tarım Sürdürülebilirlik ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş, Uluslararası Gübre Sanayi Birliği’nin (IFA) Teknik ve Sağlık, Emniyet, Çevre Komitesi Stratejik Danışmanlık Ekibi’ne seçildi.

Küresel gübre sanayisini temsil eden en önemli sektörel kuruluş olan Uluslararası Gübre Sanayi Birliği (IFA), üyeleri arasında bir iletişim platformu oluşturmanın yanı sıra gübre endüstrisinin sürdürülebilir bir sektör olarak geleceğinin planlanmasında da etkin bir role sahip. 69 ülkeden 500’e yakın üyeye sahip olan kuruluş ile Toros Tarım arasında geçmişe uzanan köklü bir ilişki bulunuyor. 1993-1995 yılları arasında dönemin Toros Gübre Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Öner, 2013-2014 yılları arasında ise dönemin Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Esin Mete, dünya gübre sanayisine önemli katkılar sağlayan bu örgütün başkanlık görevini üstlenmişti.


Toros Tarım Sürdürülebilirlik ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş’in Teknik ve Sağlık, Emniyet, Çevre Komitesi’ne bağlı Stratejik Danışmanlık Ekibi’ne davet edilmesi, öncelikle Toros Tarım’ın IFA’daki etkinliğini sürdürmesi açısından önem taşıyor. Türkeş, bu görevi ile Toros Tarım’ın sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda hayata geçirdiği proje ve çalışmaları aktarma fırsatı bulurken, aynı zamanda küresel gübre sektöründeki gelişmeleri ve özellikle sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları yakından takip etme fırsatı elde edecek.


Bu önemli görev nedeniyle Burcu Türkeş'i kutluyor ve kendisine başarılar diliyoruz.

BURCU TÜRKEŞ:
“Bu göreve getirilmek onur verici”

IFA’daki bu göreve nasıl davet edildiniz?

Toros Tarım’daki görevim bana, çalışma hayatıma başladığım ilk günden bu yana biriktirdiğim uluslararası iyi uygulama tecrübelerini Toros Tarım’ın yapısına, kültürüne ve ihtiyaçlarına uyarlayarak birçok katma değerli proje geliştirme ve bu projeleri üst yönetimin ve çalışma arkadaşlarımın desteğiyle hayata geçirme olanağı verdi. 2016 yılı aralık ayında Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yönetişim Direktörü olarak görevime başladığım ilk günden beri IFA ile dirsek dirseğe çalışıyoruz. Bu süreç boyunca, IFA tarafından organize edilen birçok farklı etkinlikte Toros Tarım’ın sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projeleri ve çalışmaları, bu çalışmaların çıktılarını, kısa ve orta vadeli hedeflerimizi paylaşma fırsatım oldu. IFA’nın komite üyelerinin ve üye şirketlerin ilgili yöneticilerinin Toros’un sürdürülebilirlik yolculuğunda elde ettiği başarılı sonuçlara gösterdiği ilgi ve takdir nedeniyle 2019-2020 yılları içerisinde IFA’nın Teknik ve Sağlık, Emniyet, Çevre Komitesi (Technical & SHE Committee) Stratejik Danışmanlık Ekibine (SAT - Strategic Advisory Team) davet edildim.

Üstlendiğiniz görevin içeriği nedir? Neler hedefliyorsunuz?

Bitki besin maddelerinin verimli ve güvenli bir şekilde üretilmesini, depolanmasını ve taşınmasını sürdürülebilir bir şekilde sağlama misyonuyla kurulan komite, çalışmalarını esas olarak üç hedef doğrultusunda yürütecek:


  • Üye kuruluşlar arasında teknik bilgilerin paylaşımını sağlayarak Sağlık-Emniyet-Çevre konularında en iyi uygulamaların benimsenmesini kolaylaştırmak;
  • Sürekli iyileştirmeyi teşvik eden endüstri standartlarını ve performans ölçütlerini geliştirmek;
  • Farkındalığı artırmak ve küresel gübre endüstrisi konularında karşılıklı anlayışı geliştirmek için ilgili kuruluşlar ve düzenleyici kurumlarla etkileşimde bulunmak.

Görevinizi, Toros Tarım ve IFA ilişkisi açısından değerlendirir misiniz?

Öncelikle bu göreve getirildiğim için onur duyduğumu belirtmek isterim. Bu komitede yer almak hem Türkiye’deki gübre sektöründe meydana gelen gelişmelerle ilgili IFA ile yakın işbirliği kurma fırsatı verecek, hem de global gübre sektöründeki trendler ve iyi uygulamalar hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olmamızı sağlayacak. Bu sayede, Toros Tarım olarak “sektörünün bölgesel lideri olma” hedefimiz doğrultusunda, tüm değer zincirimizdeki iyileştirme fırsatlarını sürekli takip etme ve sürdürülebilir büyümeyi sağlama yönündeki çalışmalarımızı destekleme imkânı bulacağız.

Bu görevin Türk gübre sektörü açısından önemi ve sektöre katkısı açısından neler söyleyebilirsiniz?

Sektör lideri olarak, global bazda gelişen teknolojiler, uygulamalar ve standartlar doğrultusunda Türk gübre sektörüne örnek teşkil etmeyi ve ülkemizde gübre sektörünün gelişimine destek olacak proje ve çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızla paylaşmayı arzuluyoruz. Nihayetinde ülkemizde tarımın gelişimine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak en önemli önceliklerimiz arasında.

Toros’ta bugüne kadar liderlik ettiğiniz projeler arasında en çok gurur duyduğunuz hangisi?

Tüm enerjimi ve kalbimi koyarak çalıştığım, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için ortak değer yaratmaya odaklı üç tane gurur duyduğum projem var diyebilirim. Bunlar arasında, Toros İş Güvenliği Akademisi ve Güvenlik Sensiz Olmaz seferberliğimiz sanırım ilk sırada geliyor. Her zaman alanında öncü ve en iyi olmayı hedefleyen Toros Tarım, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda da en yüksek standartları benimseyerek çalışanlarına en güvenli ortamı sağlamayı misyon edinmiş bir şirket. Etkin bir Güvenlik Yönetim Sistemi yaklaşımı ve sürekli iyileştirme çalışmaları ile tüm kazaların ve meslek hastalıklarının önüne geçmenin mümkün olduğu inancıyla, insana saygı prensibi doğrultusunda, tüm çalışanlarının güvenliği ve sağlığını odak noktasına koyarak, İSG konusunda farkındalık ve bilinci artırmak, olmazsa olmaz becerilerin ve yetkinliklerin tüm çalışanlarda oluşmasını sağlamak ve sürdürülebilir bir eğitim platformu oluşturmak amacıyla 2018 yılı sonunda Toros İş Güvenliği Akademisi’ni (Toros Safety Academy) kurduk. Akademi, uygulamalı farkındalık ve yetkinlik programı setleriyle entegre bir güvenlik yönetim sistemi oluşturmayı, çalışan katılımı ve öncül göstergelere dayalı bildirim sistematiği yoluyla “0 Kaza” hedefine giden yolda kazaları olmadan tespit etmek ve etkilerini azaltabilmek için daha iyi ve sürdürülebilir iş güvenliği çıktıları sağlamayı ve nihai olarak iş güvenliğini, şirketin verimliliğini ve kaliteli üretimini destekleyen bir kurum kültürü haline getirmeyi hedefliyor. Sektörde öncü firma olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle İSG, çevre, ürün güvenliği ve emniyet uygulamalarımızı gerçekleştirirken, hammadde alımından tarlaya kadar tüm değer zincirindeki süreçlerimizi entegre bir bakış açısıyla yöneterek verimliliğimizi artırmak, gıda ve ürün güvenliğini sağlamak, süreçlerimizin tüm değer zinciri üzerindeki çevresel etkilerini en aza indirmek, tüm çalışanlarımız için verimli ve güvenli çalışma koşullarını oluşturmak ve uygulamalarımızı uluslararası standartlar seviyesine taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.


İş Güvenliği Akademisi’nin yanı sıra Toros’un IFA Protect & Sustain sertifikasını alan Türkiye’deki ilk ve tek firma olması ve tarımda sürdürülebilirlik anlayışımızın göstergesi olan Toros Çiftçi Akademi ve Toros Çiftçi Eğitim Otobüsümüz, parçası olmaktan gurur duyduğum diğer projeler.

BURCU TÜRKEŞ KİMDİR?

1978 yılında Adana'da doğan Burcu Türkeş, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans, Warwick Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Avrupa Birliği Ekonomisi ve Hukuku Bölümü’nde ise yüksek lisans derecesini tamamladı. Kariyerinin ilk 5 yılında Türkiye'de Sabancı Holding - DuPont ortaklık yapısı ve DuPont Türkiye Merkez yapılanmalarında çeşitli satış, pazarlama ve iş süreçleri yönetimi pozisyonlarında görev aldıktan sonra, son 10 yılda DuPont Amerika Merkez, DuPont Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu teşkilatları çatısı altında çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi. Son olarak DuPont Türkiye Danışmanlık İş Birimi Ülke Müdürü olarak görev yapan Türkeş, Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'da petrokimyasallardan madenciliğe, hızlı tüketimden perakendeye, ilaçtan gıda ve sağlığa kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteren firmanın yeniden yapılanma, değişim yönetimi, operasyonel verimlilik, kurumsal sürdürülebilirlik ve operasyonel risk yönetimi projelerine liderlik etti.


Burcu Türkeş, 19 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Toros Tarım’da Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yönetişim Direktörü olarak görev yapıyor. Seyahat etmeyi, yeni rotalar ve tatlar keşfetmeyi seven Türkeş, aynı zamanda öğrencilik hayatında bursiyeri olduğu Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) resmi mentorluk programı kapsamında yeni nesillerin geleceğe hazırlanmasında aktif rol alıyor ve profesyonel-bireysel gelişim konularında çeşitli STK'lara destek oluyor.