Toros Tarım
“Endüstri İyi Uygulama Elçisi”

Türkiye’de Uluslararası Gübre Birliği’nin (IFA) “Protect & Sustain” sertifikasına sahip ilk ve tek firma olan Toros Tarım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi ve enerji verimliliği konularında attığı adımlarla IFA tarafından “Endüstri İyi Uygulama Elçisi” seçilerek altın madalya kazandı.

Ekonomik, çevresel ve toplumsal sorumluluklarının bilinciyle sürdürülebilir büyüme, operasyonel mükemmellik ve sürekli gelişim ilkeleri önderliğinde faaliyet gösterdiği her yerde paydaşları için değer yaratan Toros Tarım, Türkiye’de yeni bir ilke daha imza attı.


Toros Tarım, 2018 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Ürün Güvenliği ve Emniyet konularında IFA tarafından oluşturulmuş “Protect & Sustain” sertifikasını Türkiye’de alan ilk firma olmuştu. Bu sertifikanın üzerine Toros Tarım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi ve enerji verimliliği konularında dünyada kabul görmüş iyi uygulama örneklerinden feyz alarak attığı adımlar ve IFA’nın bu konularda sektördeki firmalar arası kıyaslama yapmak ve paylaşımı tetikleyerek sürekli iyileştirmeyi sağlamak için oluşturduğu “Benchmark ve Analiz Platformuna” verdiği destek nedeniyle, IFA tarafından “Endüstri İyi Uygulama Elçisi” (Industry Stewardship Champion) seçildi.

Toros Tarım’ın her zaman sektöründe öncü firma olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirten Tekfen Holding Tarımsal Sanayiden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral, “İş sağlığı ve güvenliği, çevre, ürün güvenliği ve emniyet uygulamalarımızı gerçekleştirirken hammadde alımından tarlaya kadar tüm değer zincirindeki süreçlerimizi entegre bir bakış açısıyla yönetiyoruz. Tüm aşamalarda verimliliğimizi artırmak, gıda ve ürün güvenliğini sağlamak, süreçlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek, çalışanlarımız için verimli ve güvenli çalışma koşullarını oluşturmak ve uygulamalarımızı uluslararası standartlar seviyesine taşımak en temel önceliklerimiz,” şeklinde konuştu.


Bu konulardaki çalışmaların şirketin her kademesinde kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyleyen Göral, “Toros Tarım olarak bölgesel bir güç olma yolculuğumuzda, yıllardır yerleştirdiğimiz kaliteli, güvenli ve güvenilir Türk markası imajımızı uluslararası pazarda da sürdürmeyi amaçlıyoruz,” dedi.