Tekfen Tarım ve SUNUM’un dayanıklı patates projesine TÜBİTAK desteği

Tekfen Tarım ile Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) iş birliğinde, Türkiye patates yetiştiriciliğinde sorun olan hastalık etmenlerine dayanıklı çeşit geliştirilmesi için yürütülen proje, TÜBİTAK 2244 Programı’ndan destek almaya hak kazandı.

Tekfen Tarım’ın stratejik hedefleri doğrultusunda tarımsal alanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerde bulunmak, yeni teknolojiler ve inovasyonlar geliştirmek amacıyla 2019 yılında Türkiye’nin önemli araştırma merkezlerinden biri olan SUNUM ile imzaladığı iş birliği meyvelerini veriyor. İki kuruluşun Türkiye’de hastalık ve virüslere dayanıklı patates çeşidi geliştirilmesi için uygun ıslah yöntemleri ile tespit cihazlarının geliştirilmesine yönelik projesi, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’ndan destek almaya hak kazandı.

Tekfen Tarım ve SUNUM arasındaki iş birliği, öncelikli olarak patates gibi temel ürünlere yönelik olarak nanoteknoloji ve biyoteknoloji temelli moleküler düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini kapsıyor. Bu hedef doğrultusunda iki kuruluşun Ar-Ge ekipleri, ortak araştırma ve inovasyon projeleri geliştirmek üzere “Tekfen Tarım-SUNUM Araştırma ve İnovasyon Arama Konferansı” etkinliklerinde bugüne kadar iki kez bir araya geldiler.

Proje kapsamında burs desteği de verilecek

TÜBİTAK’tan alınan destek, aynı zamanda proje dahilinde doktora öğrencilerine burs verilmesini de kapsıyor. Sanayide ihtiyaç duyulan doktora dereceli nitelikli işgücü kaynağını yetiştirmeyi ve Ar-Ge merkezlerine istihdam desteği sağlamayı amaçlayan 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında, bursiyerlere verilecek bursun yüzde 75’i TÜBİTAK, yüzde 25’i ise Tekfen Tarım tarafından karşılanacak. Burs desteği 4 yıl boyunca devam edecek.

Yerli muzun raf ömrü uzuyor

Tekfen Tarım ve SUNUM iş birliği kapsamında, daha önce de “Yerli Muzun Raf Ömrünün Nanoteknoloji Kullanılarak Geliştirilmiş Etilen Tutucu Özellikli Ambalaj Kullanımı ile Artırılması” projesi, TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı’na kabul edilmişti.