Tekfen Tarım

iki yeni tohum için

üretim izni aldı

Gıda güvenliğini desteklemek amacıyla yerli ve milli tohum çalışmalarına öncelik veren Tekfen Tarım, üretim izinli veya tescilli 16 adet ekmeklik buğday çeşidine ek olarak 2 adet makarnalık buğday hattı için daha üretim izni aldı. 11 yıllık bir ıslah ve geliştirme çalışmasının ürünü olan yeni tohumlar, makarna sektörünün talep ettiği yüksek standartlara sahip.

Tekfen Tarım, Anadolu’nun kendi kaynaklarını kullanarak yerli ve milli tohum geliştirme çalışmalarında bir adım daha atarak iki yeni makarnalık buğday hattı için üretim izni aldı. 26 Ağustos günü video konferans yoluyla gerçekleştirilen Serin İklim Tahılları (Buğday) Üretim İzni Komite Toplantısı’nda üretim izni verilen TEKFEN 3033 ve TEKFEN 3036 tohumları için tescil işlemlerine başlandı.

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yapılan adaptasyon denemelerinde yüksek verim potansiyeli gösteren tohumlar, aynı zamanda makarna sektörünün aradığı camsılık oranı, yüksek protein değeri, sarılık ve glüten değerleri ile ön plana çıkıyor.