Tekfen’den Türkiye’yi

gururlandıran başarı

Tekfen, iklim krizinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyişini değiştirmeyi hedefleyen ve dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan CDP’nin (Carbon Disclosure Project) Global A Listesi’ne girerek, Türkiye’nin ardından küresel çapta da İklim ve Su Liderleri arasında yer aldı. Dünya çapında 10 bini aşkın şirketin raporlama yaptığı İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarının her ikisinde de “A” seviyesinde derecelendirilen Tekfen, bu başarıyı elde eden dünyadaki 63 şirketten biri ve Türkiye’deki tek şirket oldu.

Çevresel riskler her geçen gün etkisini artırırken, geleceğe dair öngörüler alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl yayınladığı Küresel Risk Raporu’nun 2020 yılı çalışmasında ilk kez, önümüzdeki on yılda beklenen küresel risklerin ilk beşi çevresel risklerden oluşuyor. On yıllık süre içerisinde gerçekleşme olasılığı en yüksek beş küresel risk, aşırı hava olayları; iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki başarısızlık; doğal afetler; biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı ile insan kaynaklı çevresel zarar ve afetler olarak listelendi. Bu olumsuz gidişatı önlemek için, başta kamu ve özel kuruluşlar olmak üzere, herkese önemli sorumluluklar düşüyor.

Türkiye’den tek şirket Tekfen

Sürdürülebilir bir gelecek için tüm faaliyetlerinde çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen Tekfen Holding, iklim değişikliği ile ilgili verilerini izlemeye, ölçmeye ve analiz etmeye ilk olarak 2010 yılında başladı. Dünyanın en güçlü yeşil sivil toplum kuruluşu olarak tanımlanan CDP’nin (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Programı’na 2017 yılından bu yana, Su Güvenliği Programı’na da 2018 yılından bu yana şeffaflıkla resmi raporlama yapan Tekfen, 2019 verileri ile Türkiye’nin İklim ve Su Liderleri arasında yer aldı.

Tekfen Holding, 2020 yılında ise paylaştığı verilerle “CDP Global A Listesi”ne adını yazdırarak dünya çapında bir başarıya imza attı. Yaklaşık 10 bine yakın şirketin raporlama yaptığı süreçte her iki programdan da “A” seviyesinde derecelendirilen dünyadaki 63 şirketten biri olan Tekfen, aynı zamanda Türkiye’den bu başarıyı elde eden tek şirket olmayı başardı.

CAHİT OKLAP

“Aldığımız derece hedeflerimizi yükseltmemiz için müthiş bir motivasyon!”

Tekfen olarak, iş hedeflerinin yanı sıra gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için üzerlerine düşen görevi yaptıklarını söyleyen Tekfen Grup Şirketler Başkanı Cahit Oklap, “Tüm dünyada sürdürülebilirliğin bir lüks değil, ortak geleceğimiz için yaşamsal bir gereklilik olduğu artık her zamankinden daha yüksek bir sesle dile getiriliyor. Tekfen Holding olarak gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımız doğrultusunda CDP’nin global seviyede hem iklim hem de su liderleri listesinde Türkiye’den yer alan tek şirket olmamız ise bizi gururlandırıyor. Geçtiğimiz şubat ayında, Türkiye İklim ve Su Liderleri arasındaki yerimizi almıştık. Şimdi ise, on yıllık yoğun bir çalışmanın sonucunda başarımızı uluslararası bir düzeye taşımış olmamız, doğru yolda ilerlediğimizin somut bir kanıtı ve hedeflerimizi yükseltmemiz için müthiş bir motivasyon,’’ şeklinde konuştu.

Tekfen Holding kurucularının doğanın ve çevrenin korunmasına yönelik birçok girişime öncülük ettiklerini ve tüm Grubun açılan bu yolda çevreye karşı sorumlu bir şekilde ilerlediğini ifade eden Tekfen Holding Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Koordinatörü Zafer Demirci ise, doğayı korumanın Tekfen’in en önemli değerlerinden biri olduğunu hatırlattı. Demirci, “Bu yaklaşımla, iklim ve su krizinin etkilerini de göz önüne alarak iş stratejilerimizi belirlemekte, kontrolümüz altındaki işyerlerimizde karbon ve su ayak izimizi küçültmek için önlemler almakta, diğer taraftan da Ar-Ge çalışmaları ile iklim değişikliği ve su güvenliğine olumlu katkılar sağlamaktayız. Bu çabalarımızın takdirle karşılanması ve Tekfen’in “CDP Global A Listesi” içerisinde yer alması bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu,” dedi.

ZAFER DEMİRCİ

“Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları ile iklim değişikliği ve su güvenliği konularına olumlu katkılar sağlıyoruz!”

CDP Hakkında

Harvard Business Review tarafından dünyanın en güçlü yeşil sivil toplum kuruluşu olarak tanımlanan ve global ölçekte en büyük kurumsal iklim değişikliği, su ve orman-risk datasını elinde bulunduran Carbon Disclosure Project (CDP), kâr amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluş. Halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullandıklarını ve bu alandaki riskleri nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık eden CDP, özel sektörün iklim değişikliği konusunda daha fazla sorumluluk almasını desteklemek amacıyla şirketlere iklim değişikliği politikaları ve suya yönelik stratejilerini şeffaf bir şekilde açıklayabilecekleri bir platform sunuyor.

2020 yılı itibarıyla 106 trilyon dolar değerindeki varlığı yöneten 515 yatırımcı adına hareket eden CDP, 10 bini aşkın kurumun sera gazı emisyonları, iklim değişikliği stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili verilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamasına olanak sağlıyor. Yatırımcılar adına toplanan veriler, CDP tarafından hazırlanan analizler ve raporlar yardımıyla iş, yatırım ve politika yapım süreçlerinde kullanılıyor.