Toros Tarım

Birinci Dalga 6-Sigma

Yeşil Kuşak sürecini tamamladı

Toros Tarım, operasyonel mükemmellik yolculuğunun kilometre taşlarından olan 6-Sigma sürecinde önemli bir adımı geride bıraktı. Farklı aşamalardan oluşan 6-Sigma’nın ilk dalgası için 17 Yeşil Kuşak adayı yoğun bir eğitim ve koçluk sürecinin ardından projelerini sunarak Toros’un mükemmellik yolculuğunda yeni bir sayfa açtı.

Operasyonel mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisi olan 6-Sigma, şirketlerde performans, başarı ve liderliği kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. İlk kez 1980’li yıllarda Motorola tarafından Japon kalite fikirleri ve kontrol sistemlerinin süreçlerde uygulanması için geliştirilen ve 2000’li yıllara gelindiğinde dünya çapında en önemli operasyonel mükemmellik metodolojileri arasındaki yerini alan 6-Sigma, müşteriye odaklanarak sıfır hatayı hedefleyen bir yaklaşımı temsil ediyor.

İyileştirme süreçleri yardımıyla süreçlerin tekrar tekrar gözden geçirilmesini ve sorgulanmasını sağlayarak bir kültür değişiminin yolunu açan 6-Sigma, en üst seviyeye ulaşıldığında 1 milyon üründe/üretimde sadece 3,4’lük hataya tolerans tanıyarak, kuruluşların kusursuza yakın bir mükemmellik ve verimliliğe ulaşmasına yardımcı oluyor. 6-Sigma yaklaşımı, hata oranlarında ve maliyetlerde azalma, iş süreçlerinde kısalma, verimlilikte artış, öğrenen organizasyonlar, veriye dayalı yönetim ve sınırsız iş birliği ortamının yaratılması gibi etkileri sayesinde daha fazla müşteri tatmini, kârlılık ve rekabet gücü kazandırıyor.

Toros’ta 6-Sigma yolunda ilk büyük adım

Kasım 2019’da 6-Sigma sürecine ilk adımını atan Toros Tarım’da, bu tarihten sonra 17 Yeşil Kuşak adayı için yoğun bir eğitim ve koçluk dönemi başladı. Adaylar, projelerini belirledikten sonra her biri 3’er günlük 4 modülden oluşan yoğun bir eğitim sürecinden geçtiler. Adaylar, her modül sonrası verilen ödevler, proje koçluk gözden geçirme çalışmaları ve yapılan sınavlarla öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buldular.

Geçtiğimiz 29 Eylül’de, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral ve Genel Müdür Mehmet Sadıkoğlu’nun da katılımıyla Toros üst yönetimine projelerini sunan ve ekip üyeleri ile birlikte kazanımlarını paylaşan adaylar, böylece Toros Tarım’ın ilk 6-Sigma Yeşil Kuşak sürecini tamamlayarak yeni yeşil kuşak adaylarına da örnek oldular.

“Yeşil Kuşak” nedir?

Takım çalışmasıyla yürütülen bir yaklaşım olan 6-Sigma projelerinde çalışanlar görevlerine ve pozisyonlarına göre farklı unvanlar alıyorlar. Örneğin bir 6-Sigma projesini başlatan ve programın başarısından sorumlu olan kıdemli yöneticiye “Şampiyon” adı veriliyor. Projelerde tam zamanlı çalışan “Kara Kuşaklar”, takımlara liderlik yapmak, problemleri gidermek ve ekiplere koçluk yapmak gibi görevlerle en kritik rollerden birini üstleniyor. Genelde mühendislik altyapısına sahip, analitik ve istatistik araçları kullanmada yetkin ve 6-Sigma konusunda derinlemesine bilgiye sahip danışman ve koçlar “Uzman Kara Kuşak” olarak adlandırılıyor.

“Yeşil Kuşaklar” ise bir yandan kendi görevlerine devam ederken, bir yandan da projeye destek veren proje elemanlarından oluşuyor. Takıma veri sağlayarak projelerin ilerlemesini destekleyen yeşil kuşaklar, ölçme, analiz, dokümantasyon ve benzeri konularda kara kuşakların yardımcılığını yapıyor.