Toros Tarım Ar-Ge Merkezi

çalışmalarını akademi ile paylaşıyor

Türkiye’de bitki besleme alanında faaliyet gösteren ilk Ar-Ge Merkezi olarak yeni ürün geliştirme, sürdürülebilir tarım ve atıkların değerlendirilmesi gibi alanlarda çalışmalarını güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürdüren Toros Tarım Ar-Ge Merkezi, çalışma çıktılarını akademik etkinliklerde bilim dünyası ile paylaşıyor.

Bitki besleme alanında Ar-Ge çalışmalarına önemli kaynak ayıran Toros Tarım, yürüttüğü projeler ve başka kuruluşlarla gerçekleştirdiği iş birliklerinin sonuçlarını çeşitli etkinlikler yoluyla paylaşarak bilimsel çalışmalara katkı sağlıyor. Bu kapsamda Toros Tarım Ar-Ge Merkezi Şefi Ahmet Ozan Gezerman, 26-27 Ekim tarihlerinde çevrimiçi düzenlenen Petrochemical Sciences konferansında “In Parallel With the Increasing World Population, Developments in the Agricultural Industry and Minimization of the Problems Arising as a Result of Different Purposes” (Artan Dünya Nüfusuna Paralel Olarak Tarım Sektöründeki Gelişmeler ve Farklı Amaçlar Sonucunda Ortaya Çıkan Sorunların En Aza İndirilmesi) başlıklı bir bildiri sundu.

Toros Tarım Ar-Ge Merkezi, 26-28 Ekim tarihleri arasında online gerçekleştirilen 5th Eurasia Waste Management Symposium etkinliğine ise iki adet sözlü bildiri ile katıldı. Bildiriler yoluyla, fosforik asit üretim prosesi atığı olan fosfojipsin (PG) sürdürülebilirlik ilkesi göz önünde bulundurularak katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amacıyla TÜBİTAK 2244 Sanayi-Doktora Programı kapsamında Ankara Üniversitesi ile birlikte yürütülen Gübre Üretim Prosesinde Atık Geri Dönüşümü ve Uygulamaları projesindeki gelişmeler akademi dünyası ile paylaşıldı.