Tarımda sürdürülebilirlik gündemde

Pandemi süresince tarımın ve gıda zincirinin tüm ülkeler ve insanlık için öneminin bir kez daha anlaşılması, tarımda sürdürülebilirlik konusunu küresel gündemin üst sıralarına taşıdı. Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu'ndan sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Göral, katıldığı “4. Tarım ve Gıda Zirvesi” ve “Sürdürülebilir Dünya İçin Sürdürülebilir Tarım” panellerinde dünyanın karşı karşıya olduğu açlık riskine dikkat çekerken, Grup olarak tarımsal verimliliği artırmak ve Türk çiftçisini dijital teknolojilerle tanıştırmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toros Tarım’ın da sponsorları arasında yer aldığı “Bloomberg HT 4. Tarım ve Gıda Zirvesi” 22 Eylül’de, Dünya gazetesi tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Dünya için Sürdürülebilir Tarım” paneli ise Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde 26 Kasım’da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Her iki etkinlikte de konuşan Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu'ndan sorumlu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral, pandemi ile birçok ülkede tarım ve ilişkili sektörlerin kritik sektör ilan edildiğini hatırlatarak dünyadaki açlık riskine dikkat çekti. Dünya Gıda Örgütü FAO’nun verilerine göre 2019’da kronik açlık kategorisinde bulunan yaklaşık 690 milyon insana pandemi nedeniyle 130 milyon kişinin daha eklenmesinin beklendiğini söyleyen Göral, uzun vadade bu riskin daha artacağını belirtti. Göral, 2050 yılında dünya nüfusunun 9,8 milyara ulaşmasının, tahıl ve taneli tarla bitkilerine olan talebin ise 2010 yılına göre iki katına çıkarak 2,2 milyar ton olmasının beklendiğini hatırlattı. Mevcut üretim-tüketim süreçleri değişmediği takdirde bu nüfusun hayatta kalabilmesi için 2,3 dünyaya denk gelen bir ekolojik kaynak gerekeceğine dikkat çeken Göral, sözlerine şöyle devam etti:

“Maalesef elimizdeki doğal kaynaklar gelecekteki talebi karşılayacak şekilde artmamakta, aksine hızla tükenmekte ve bu nedenle de yoksulluk artmakta ve sağlıklı gıdaya erişim zorlaşmakta. Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliği kaynaklı aşırı iklim olayları, sürdürülebilir olmayan tarım teknikleri ve tedarik zincirleri, yerel gelir kaynaklarının azalması, ormansızlaşma, arazilerin ve su havzalarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilememesi gibi sebeplerden dolayı da tarım ve gıda oldukça olumsuz etkilenecek. Üretimle tüketim arasındaki farkı, daha verimli üretim yaparak karşılamak zorundayız.”

Tarımda en kritik konu verim artışı

Verim artışını sağlamak için biyoteknoloji, etkin ve verimli gübre kullanımı, ekim rotasyonu, topraksız tarım ve dijital teknolojilerin önemine dikkat çeken Hakan Göral, tarımda yaşanan zorluk ve problemleri aşmak için tüm dünyada bütünsel, sürdürülebilir ve sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu söyledi. Göral, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz de Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu olarak verimi artırmak için bilinçli gübre kullanımı, teknoloji ve tohum ıslahı konularına çok önem veriyoruz. Islahta amaç, üretimi yapılan genotiplerden daha üstün özeliklere sahip, değişen iklim koşullarına adaptasyon yeteneği yüksek, değişen tüketici alışkanlıklara hitap edecek ve çiftçilerimizin birim alandan daha yüksek verim ve katma değer elde etmesini sağlayacak tohum çeşitleri geliştirmek. Bu alanda yaptığımız yenilikçi çalışmalarla ülke tarımına, çiftçiye ve şirketimize değer yaratmayı hedefliyoruz.

Özellikle dijital teknolojilerin tarımsal üretime yepyeni ufuklar kazandıracak çok önemli uygulama alanları var. Havadan görüntüleme, toprak ve bitkideki değişimlerin sensörler yoluyla izlenmesi ve büyük veri kullanımı gibi uygulamalar, tarımda verimi katlayarak artırabilecek yenilikler. Dünyada bu yönde ortaya çıkan gelişmeleri heyecanla takip ediyor ve Türk tarımındaki dijital dönüşüme katkı sunacak adımlar atmak için çalışıyoruz.”