Tekfen “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Rehberi”ni yayımladı

2020 yılında “Aile İçi Şiddet ile Mücadele Politikası”nı açıklayan Tekfen Holding, son olarak fiziksel, ekonomik, cinsel ya da psikolojik şiddete maruz kalan çalışanlarına destek vermek üzere “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Rehberi”ni yayımladı. Şirket içinde konuya yönelik farkındalığın artırılmasını hedefleyen rehberde, aile içi şiddete maruz kalan kadın çalışanların şiddeti hayatından uzaklaştırmalarını sağlamak üzere sunulan çeşitli destekler hakkında da ayrıntılı bilgiler veriliyor.

Kadına yönelik şiddet, insan haklarının en yaygın ihlallerinden biri olarak kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayatlarını derinden etkiliyor. Dünyada yaşayan milyarlarca ve Türkiye’de yaşayan milyonlarca kadın, yaşamını fiziksel ve duygusal boyutlarda uygulanan şiddetin gölgesinde sürdürüyor. Araştırmalar, Türkiye'de her 10 kadından 4’ünün hayatları boyunca şiddetin en az bir şekliyle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Özel hayatın bir parçası olarak görüldüğünden dolayı genellikle gizli tutulan kadına yönelik aile içi şiddet ile topyekûn mücadele, aynı zamanda kurumlar için de kadınların tam anlamıyla iş hayatında var olmalarını sağlamak, daha güçlü ekonomiler kurmak, daha istikrarlı toplumlar oluşturmak, insan hakları ve sürdürülebilirlik ile ilgili uluslararası konulan hedeflere ulaşmak ve kadınların, ailelerin ve toplumların yaşam kalitesini artırmak açısından önem taşıyor.

Tekfen, kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında

Tüm çalışanları için eşitlikçi, sağlıklı, dayanışmacı ve şiddetin hiçbir türüne hoşgörü göstermeyen bir işyeri ortamı sağlamayı amaçlayan Tekfen Holding, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele yönünde ilk adımını 2020 yılı Şubat ayında, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından tasarlanan “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi”ne dahil olarak attı. Aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturup, kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmeyi amaçlayan proje doğrultusunda Grup Şirketlerini de kapsayacak şekilde geniş bir proje ekibi oluşturan Tekfen Holding, Ekim 2020 tarihinde Aile İçi Şiddet ile Mücadele Politikası’nı duyurdu.

Benimsediği bu politika doğrultusunda aynı zamanda aile içi şiddete maruz kalan çalışanlar için çeşitli destek ve önlemleri de hayata geçiren Tekfen Holding, şirket içinde konuya yönelik farkındalığı artırmak ve çalışanlarını oluşturulan destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmek amacıyla son olarak “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Rehberi”ni yayımladı.

Rehberde neler var?

Çok kapsamlı bir şekilde hazırlanan rehberde kadına yönelik şiddetin türleri, kapsamı ve belirtileri gibi konuların yanı sıra Tekfen’in kurum olarak aile içi şiddete maruz kaldığını beyan eden kadın çalışanlarına sunduğu destek mekanizmaları da yer alıyor. Bu mekanizmalar Psikolojik Destek ve Danışmanlık, Fiziksel Güvenlik Desteği, Maddi Destek ve İş Performansı Desteği başlıklarını içeriyor.

Şiddet uygulayanın da yardıma ihtiyacı olduğunu kabul eden Tekfen Holding, şiddet uygulayan ya da uygulama tehdidinde bulunan çalışan ya da yakınını gönüllülük esasıyla Aile İçi Şiddet ile Mücadele Hattı üzerinden terapiye yönlendiriyor.