Tekfen Vakfı ve TİSVA

Kadın Çiftçi

Kredisi

ile dar gelirli kadınları

iş sahibi yapacak

Tekfen Vakfı ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, elbirliğiyle “Kadın Çiftçi Kredisi” projesini hayata geçiriyor. 2021 yılında pilot bölge olarak Ege’de uygulamaya geçirilecek proje ile dar gelirli kadın çiftçiler, yapacakları tarım faaliyetine göre 5.000 ila 15.000 TL arasında kredi alabilecek.

Sürdürülebilir bir toplum, sürdürülebilir yerel kalkınma ve sürdürülebilir bir aile ekonomisi için kadının çalışma hayatına aktif katılımını en temel şartlardan biri olarak gören Tekfen Vakfı ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), tarımda çalışmak isteyip kendi girişimini kuracak maddi imkânı olmayan kadın girişimcilerin iş sahibi olabilmesi için “Kadın Çiftçi Kredisi” projesini hayata geçiriyor. Mikrokredi desteği ile kadınların kendi küçük tarım işletmelerini başlatmasına ve bu faaliyetlerini sürdürülebilir bir biçimde devam ettirmelerine destek olmayı amaçlayan proje, 2021 yılında Ege Bölgesi’nde uygulamaya geçecek. Pilot olarak seçilen bölgedeki dar gelirli kadın çiftçiler, yapacakları tarımsal faaliyete göre 5.000 ila 15.000 TL arasında Kadın Çiftçi Kredisi’nden yararlanabilecek.

Kadın çiftçiler aldıkları krediyi sadece ürün yetiştirmek için değil, tarım faaliyetleri için gerekli olan bitki besini, ilaç, sulama sistemleri ve aşılama için de kullanabilecek. Kredi kullanan kadın çiftçiler, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan sebze, meyve ve tahıl yetiştirebilecek. Proje kapsamında, Toros Tarım’ın uzman ziraat mühendisleri de kredi tahsisiyle birlikte kadın çiftçilere ücretsiz temel tarım eğitimleri, sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarının yaratılması, üretim sırasında ve sonrasında uygulama desteği gibi konularda destek verecek. Ayrıca Bereket Sigorta, 20 TL gibi çok düşük bir primle İmece Sigortası kapsamında kadın çiftçilerin ürünlerini doğal afet ve olaylara karşı güvence altına alacak.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül

“Kadın çiftçilerin, çalışma azmiyle tarıma katacağı çok şey var.”

Tekfen Vakfı’nın 2013 yılından itibaren kadınlara yönelik mikrokredi uygulamalarının destekçisi olarak Soma/Manisa ve Mersin Şubesi’nin fonunu sağladığını hatırlatan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, şimdi de tarımda kadının girişimciliği desteklemek üzere yeni bir mikrokredi ürününü birlikte geliştirdiklerini vurguladı. Prof. Dr. Akgül, şöyle devam etti:

“Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’ndan (TGMP) mikrokredi kullanacak kadın çiftçiler, yapacakları tarım faaliyetine göre 5.000 TL ile 15.000 TL arasında Kadın Çiftçi Kredisi’nden yararlanabilecek. 9 ay geri ödemesiz Kadın Çiftçi Kredisi projesini 2021 yılı için pilot olarak Ege Bölgesi’nde uygulayacağız. Bu krediyi çiftçi kadınlara niye öneriyoruz? Çünkü kadın çiftçilerin çalışma azmiyle tarıma katacağı çok şey var. İnanıyoruz ki bu kredi desteği sayesinde çok daha verimli, çok daha çeşitli ürünler yetiştirilecek. Bu proje ile hem kadın çiftçiler hem aileleri hem de memleketimiz kazanacak.”

Tekfen Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat

“Şimdi sıra kadın çiftçilerde!”

Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat, “Kadın Çiftçi Kredisi” projesi ile ilk etapta Ege Bölgesi’nde yer alan dar gelirli kadın çiftçilere ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, proje hakkında şunları söyledi:

“Bu projede güçlerini birleştiren Tekfen ve TİSVA, aslında yıllardır Türk tarımına ve çiftçisine destek veriyor. Şimdi sıra kadın çiftçilerde. Biz kredi desteği sağlıyoruz, kadınlar da işini kurup büyütecek. Diledikleri ürünü yetiştirmekte serbestler, ancak bunun yanı sıra, onlar için çilek yetiştiriciliği gibi fizibilitesi hazırlanmış, katma değeri yüksek proje önerilerimiz de var. Kadın Çiftçi Kredisi sadece krediden, maddi destek sağlamaktan ibaret değil. Kadınların işini en iyi şekilde yapabilmeleri için ayrıca ücretsiz eğitim de vereceğiz. Ülkemizin en büyük özel sektör tarım kuruluşu olan Toros Tarım’ın uzman ziraat mühendisleriyle çiftçi kadınların yanında olacağız. Başlangıçta doğru çiftçilik yapmaları için Temel Tarım Eğitimi ve üretimleri süresince de doğru tarım uygulamaları hakkında danışmanlık sağlayacağız. TİSVA ise, kadın çiftçilerin alacakları krediyi ve emekleri sayesinde elde edecekleri geliri doğru idare etmeleri için Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi verecek.”

Toros Tarım Kurumsal Sürdürülebilirlik, Risk ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş

“Balığı vermek yerine balık tutmayı öğretmek bizi çok mutlu ediyor!”

Toros Tarım Kurumsal Sürdürülebilirlik, Risk ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş ise, “Kadını sosyal ve ekonomik hayatta layık olduğu noktaya çıkarmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Bu yolda Toros Tarım olarak, ihtiyaca özel kapasite geliştirici programlar, teorik ve uygulamalı eğitimler ve yerinde teknik destek sağlamak kaydıyla onların istihdam olanaklarını artırmayı amaçlıyoruz. Bu projede de kadın çiftçilerin yanında yer almak, onlara bu yola çıkmaları için gerekli gelişim araçlarını sağlayarak birim alandan en yüksek verim ve kalitede ürün almanın yöntemlerini keşfetmelerine destek olmak, bir nevi ‘balığı vermek yerine balık tutmayı öğretmek’ bizi çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

TARIM KADINLARIN OMUZLARINDA YÜKSELİYOR

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünyada açlık sorunun ortadan kalkması, kadının tarımdaki rolünün gelişmesine bağlı. Dünyada tarım işgücünün %43’ünü kadınlar oluşturuyor. Kadın çiftçiler, erkek çiftçilerden haftada ortalama 12 saat fazla çalışıyor. Fakat kadınların tarımdan elde ettikleri gelir erkeklerden daha az. Ayrıca tarım arazilerinin sadece %20’sinden azı kadınlara ait. Oysa dünyada açlığı sona erdirmenin anahtarı kadınların elinde. Eğer kadınlar da erkeklerin sahip olduğu imkân ve kaynaklara sahip olsaydı, dünyada açlık çeken 150 milyon insan daha doyardı.

Kadınlar, Türkiye’de de tarımın asli unsurlarından biri. Tarım sektörü kadınların en fazla çalıştığı ikinci sektör. TÜİK verilerine göre 2020 yılında istihdam edilen erkek nüfusunun %15,3’ü, kadın nüfusunun ise %22,8’i tarımda çalışıyor. Tarımda istihdam edilen toplam 4 milyon 716 bin kişinin 1 milyon 891 binini kadınlar oluşturuyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin verilerine göre, tarımda çalışan kadınların 1 milyon 367 bini ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. Sadece 209 bin kadın kendi hesabına çalışırken, 201 bini ücretli veya yevmiyeli olarak istihdam ediliyor. Tarımda çalışan kadınların 1 milyon 677 bininin sigorta kaydı yok.