Su yoksa, biz de yokuz.

Oysa ki, su kaynaklarımız hızla azalıyor.

Bunu hiçbirimiz görmezden gelemeyiz.

Ne birey, ne kurum, ne de ülkeler olarak.

Buna biz, Tekfenliler de dahiliz.

Yarın bir bardak su içebilmek için,

bugün ant içiyoruz.

Damla damla.

Sürdürülebilirlik Özel Sayısı

image

Grup Şirketler Başkanı'nın mesajı

image

Geleceğin Temelinde

image

2019'da

Öne Çıkanlar

image

İklim Krizi ve Enerji

image

İnovasyon

image

Çalışanlar

ve Toplum

Tekfen Grup Şirketler Başkanı'nın mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Tüm dünyada zorlu ekonomik koşullarla bizi karşı karşıya bırakan pandemi süreci toplumdaki sosyal ve çevresel sorunları daha net görmemizi sağlarken toparlanma aşamasında sürdürülebilirliğe çok daha fazla önem vermemiz gerektiğini gösterdi.

Zorlu ekonomik koşullara rağmen finansal performansımızı geliştirdiğimiz bir seneyi geride bıraktık. Ekonomik değer yaratmanın yanı sıra sosyal, çevresel ve yönetimsel (ESG) alanlarda da yarattığımız değeri artırmaya devam edeceğiz. Bu yıl 64’üncü kuruluş yılını kutladığımız Tekfen’in asırlık bir çınar olma yolunda emin adımlarla yürüyebilmesi için, bizim de ESG konularını tüm faaliyetlerimizin merkezine yerleştirmek ve stratejilerimizi bu temel üzerine inşa etmek dışında bir alternatifimiz yok.

“Geleceğin Temelinde” olarak adlandırdığımız sürdürülebilirlik vizyonumuzu hayata geçirmek için attığımız adımların yanı sıra, faaliyetlerimizin de bu vizyon temelinde nasıl şekillendiğinin örneklerini ve ayrıntılı performans verilerini ikincisini yayımladığımız sürdürülebilirlik raporumuzda paylaşıyoruz. Raporda vereceğimiz ana başlıkları belirlerken siz değerli yatırımcılarımızın görüşlerinden de yararlandık. Bu yolculukta geri bildirimlerinizi alarak değişimin öncülerinden biri olmaya büyük önem veriyoruz.

Toplumların refah ve kalkınmasına katkı yapan sektörlerdeki faaliyetlerimize devam ederken sürdürülebilir bir geleceğin kurucularından biri olmaya emin adımlarla devam edeceğiz. Tekfen Grubu olarak ikinci Sürdürülebilirlik Raporumuzdan özet bilgileri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Saygılarımla,

Cahit Oklap

Tekfen Grup Şirketler Başkanı

Geleceğin Temelinde

Tekfen’in sürdürülebilirlik vizyonunun çatısını, “Geleceğin Temelinde” kavramı oluşturmaktadır. Tekfen Holding’in taahhüt, tarımsal sanayi ve yatırım/hizmet sektörlerini kapsayan faaliyet alanları, altyapı hizmetleri, gıda, enerji ve barınmaya erişim gibi toplumsal refahın temel unsurlarıyla doğrudan örtüşmektedir. Tekfen, yürüttüğü faaliyetler yoluyla bireylerin daha iyi bir yaşam ve refahın ana unsurlarına erişiminde bir köprü görevi görmekte ve sürdürülebilir bir geleceğin temel taşlarını döşemektedir.

2019’da Öne Çıkanlar

FAVÖK (Konsolide Milyon TL)

Net Dönem Kâr (Konsolide Milyon TL)

Toplam Aktif (Konsolide Milyon TL)

6.613

çalışan*

* Raporlama kapsamındaki çalışan sayısıdır.

%53

mavi yakalı

%62

oranında yerel istihdam

%96’sı yerel

11.341 tedarikçi

Tekfen Holding, toplam aktiflerini bir önceki yıla göre %5 artışla 12.663 milyon TL’ye, FAVÖK’ü %28 artışla 1.921 milyon TL’ye yükseltti.

Yönetim Kurulunda %36 kadın oranı ile 2018 yılının ardından 2019 yılında da “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu” ödülünü aldı.

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksinde bulunan ve kurumsal yönetim, çevre ve sosyal alanda yüksek performans gösteren şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde 2016 yılından beri yer alıyor.

Holding ve Grup Şirketlerinden sürdürülebilirlik yöneticilerinin katılımıyla Tekfen’in sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaşmak ve diğer şirketlerin deneyimlerinden öğrenmek üzere Sürdürülebilirlik Çalıştayı gerçekleştirildi.

Tekfen İnşaat, 2018 yılında %88,5 olan kalite performansını %91,6’ya yükseltti.

Toros Tarım, 2018 yılında Uluslararası Gübre Sanayi Birliği (IFA) tarafından İSG, çevre, ürün güvenliği ve emniyet alanlarında yüksek standartlara sahip olan şirketlere verdiği Protect & Sustain sertifikasını Türkiye’de ilk kez aldıktan sonra 2019 yılında sertifikayı “Excellence” statüsüne taşıdı.

Stratejik Alanlardaki Gelişmeler

İklim Krizi ve Enerji

Tekfen Holding iklim krizini en önemli sürdürülebilirlik riskleri arasında görmekte ve bu doğrultuda hem sera gazı salımlarını azaltma hem de iklim değişikliğine uyum için gerekli adımları atmaktadır.

 • Tekfen, CDP İklim Değişikliği ve Su Programı'nın her ikisinde de Türkiye’deki en yüksek not olan "A (-)" bandında derecelendirilen tek şirket oldu.
 • Atık ısı ve güneş enerjisinden toplam 226.702 MWh yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirildi. Bu miktar yaklaşık 65 bin kişinin yıllık elektrik tüketimine eş değerdir.
 • Toros Tarım, enerjiyi etkin yöneterek iş risklerini azaltmak ve verimlilik sağlamada büyük önem taşıyan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasını aldı.

Tekfen müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, rekabet gücünü artırmak, İSG uygulamalarını desteklemek ve çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için tüm iş kollarında yenilikçi, katma değer yaratan ve hem topluma hem de çevreye fayda sağlayan teknolojilere yatırım yapmaktadır.

 • İnşaat ve tarım sektörlerinde dijital ve inovatif dönüşüm sürecinin ön saflarında yer almak amacıyla kurulan girişim sermayesi ortaklığı Tekfen Ventures’in yatırımları arasına 3 yeni şirket katıldı.
 • Türkiye’nin sayılı teknolojik tarım merkezlerinden biri olan ve Anadolu’nun zengin gen kaynaklarından yararlanarak hastalıklardan ari, kaliteli tohumluk ve fidan üretimine odaklanan Tekfen Tarım Agripark’ta yürütülen Ar-Ge projelerinin sayısı 11’e yükseldi.
 • Tekfen Tarım, gelirlerinin %8,5’ini araştırma ve ürün geliştirme projelerine ayırdı.
 • 28 kişilik bir ekibin görev yaptığı Toros Tarım Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen 4 yeni gübre türü tescil edilirken TÜBİTAK, Horizon 2020 ve İnoSuit programları kapsamında üniversitelerle yeni iş birlikleri geliştirildi.
 • Tekfen İnşaat tüm makine, ekipman ve araçların izlenmesi, yakıt verimliliğinin takibi, operatör ve sürücülerin eğitim ve yetkinliklerinin kontrolü ve ekipmanlardan kaynaklanacak kazaların önlenmesi amacıyla oluşturulan dijital bir sistem olan “Tekfen 4.0. IoT” projesi ile Uluslararası Boru Hatları ve Deniz İşleri Müteahhitleri Birliği (IPLOCA) tarafından “Sağlık & Emniyet” kategorisinde ödüllendirildi.

İnovasyon

Çalışanlar ve Toplum

Tekfen Holding tüm iş süreçlerinde temel insan haklarına saygı duymakta, tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunmakta ve her türlü ayrımcılığın karşısında durmaktadır. Tekfen, işgücü çeşitliliğini bir zenginlik olarak görmektedir.

 • Çalışanların İSG konusundaki bilgilerini artırmak, İSG’yi iş kültürünün bir parçası haline getirmek ve “sıfır kaza” hedefine topyekûn bir bilinçle ulaşılmasını sağlamak amacıyla Tekfen ve alt yüklenici çalışanlarına toplam 688.603 kişi-saatlik İSG eğitimi verildi.
 • Çalışanların yetkinliklerini ve mesleki becerilerini geliştirmek için Tekfen Grubu çalışanlarına Liderlik Programı, Yönetici Geliştirme Programı ve Performans Hedef Belirleme gibi farklı konularda toplam 58.596 kişi-saat eğitim verildi.
 • Tekfen Grup Şirketleri ile Tekfen Vakfı, özel projeler, sponsorluklar ve benzeri yollarla toplumsal yatırım projelerine 29,5 milyon TL tutarında harcama yaptı.

Ayrıntılı yaklaşım, iyi uygulamalar, öncelikli konular ve performans verilerinin paylaşıldığı

Tekfen Holding Sürdürülebilirlik Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.